(#03_MKD)_Алатки на занаетот

Постојат повеќе јазици кои се соодветни за анализа на податоци, имено Phyton, но овој блог е посветен целосно на R. Затоа, во таа насока, еве препораки за софтвер потребен за почеток, но сосема способен и за почетна и напредна анализа, како и некои упатства за запознавање со алатките на занаетот:

 1. http://git-scm.com/downloads  – Гит е SCM или систем за дистрибуирана контрола на ревизија и менаџмент на изворен код (distributed revision control and source code management (SCM) system)
 2. https://github.com/ – Web базиран GUI за Git
  • Неколку корисни упатства за GitHub – help.github.com
 3. R – http://cran.r-project.org/ – програмскиот јазик R
  • Упатствата можат да се најдат во секцијата ‘Manuals’ на сајтот на CRAN
 4. R Studio – http://www.rstudio.com – бесплатна развојна околина за R
 5. Shiny – http://www.rstudio.com/products/shiny – лесен начин да се креираат веб апликации за R
 6. R Packages – во зависност од вашите потреби, можете да инсталирате повеќе R пакети. За инсталација се користи функцијата: install.packages(“PackageName”)
 7. R Tools – алатки кои се користат за да се креираат пакети во R – http://cran.r-project.org/bin/windows/Rtool

И тоа се основните алатки потребни за работа. Со арно, со убаво куцкањето код 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s